Logo
Loading...

Regulamin

Regulamin sprzedaży biletów do Instytutu Kultury Miejskiej

 

§1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin Sprzedaży Biletów (dalej w treści jako „Regulamin”) określa zasady zawierania umów sprzedaży lub rezerwacji biletów (w dalszej treści Regulaminu jako: „Umowy”) oferowanych przez Instytut Kultury Miejskiej - samorządową instytucję kultury z siedzibą w Gdańsku, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miasta Gdańska pod numerem 12/11 (w dalszej treści Regulaminu: „IKM” lub „Sprzedawca”).
 2. Zakup lub rezerwacja biletów możliwe są wyłącznie po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.ikm.gda.pl oraz w kasie IKM. Zakup w kasie IKM jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu.
 3. Sprzedaż biletów obejmuje osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane.
 4. Rezerwacja biletów obejmuje wyłącznie grupy zorganizowane.
 5. Aktualna oferta oraz cennik biletów udostępniane są na stronie internetowej www.ikm.gda.pl oraz w kasie IKM.
 6. Ceny biletów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 7. Sprzedaż biletów jest realizowana on-line lub w kasie IKM w Punkcie Informacji Kulturalnej w IKM. Sprzedaż biletów na makietę jest dodatkowo realizowana w kiosku biletowym w siedzibie IKM.
 8. Informacje na temat repertuaru/oferty organizowanych wydarzeń, możliwości odwiedzania makiety, warsztatów, cennika, zniżek, ofert specjalnych, godzin pracy kas biletowych i inne publikowane są na stronie www.ikm.gda.pl
 9. IKM zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze kina/ofercie organizowanych wydarzeń kulturalnych.
 10. Osoby spóźnione mogą nie zostać wpuszczone na seans/wydarzenie, zwłaszcza jeżeli odbywa się ono w Audytorium, z uwagi na fakt zakłócania innym komfortu uczestnictwa. W takim przypadku nie przysługuje zwrot ani zamiana biletów.

 

§2
Sprzedaż biletów on-line

 1. Sprzedaż biletów on-line realizowana jest za pośrednictwem Systemu Internetowej Sprzedaży Biletów Instytutu Kultury Miejskiej” (dalej w treści jako „System”).
 2. Warunkiem skorzystania z Systemu jest:
  1. zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, które jednocześnie stanowi oświadczenie woli i stwarza prawne zobowiązania między Kupującym a Instytutem Kultury Miejskiej – Organizatorem wydarzeń i Sprzedawcą;
  2. spełnienie wymaganych procedur rezerwacji i zakupu biletów na stronie www.bilety.ikm.gda.pl.
 3. Przed dokonaniem transakcji zakupu biletów Kupujący:
  1. musi wypełnić formularz, w którym podaje swoje dane osobowe lub zarejestrować się w systemie sprzedaży biletów on-line,
  2. dokonać wyboru wydarzenia, terminu i ilości biletów,
  3. sprawdzić dane oraz potwierdzić wysłanie zamówienia,
  4. opłacić zamówienie przez system płatności Przelewy24,
  5. wydrukować bilet internetowy na papierze lub zapisać plik PDF z biletem na urządzeniu mobilnym.
 4. Warunkiem koniecznym wejścia na seans filmowy/wydarzenie jest posiadanie wydrukowanego biletu lub pliku PDF z biletem na urządzeniu mobilnym i okazanie go do kontroli.
 5. Po dokonaniu wyboru biletów z oferty na stronie www.bilety.ikm.gda.pl, Kupujący zostanie przekierowany na bezpieczną stronę systemu płatności Przelewy24, gdzie należy wybrać sposób płatności. Płatności obsługiwane są za pomocą przelewów elektronicznych oraz kart płatniczych. Po upływie 15 minut, nieopłacona rezerwacja jest anulowana. Przed podaniem danych do przelewu elektronicznego lub numeru karty płatniczej, Kupujący zobowiązany jest upewnić się, że znajduje się na stronach serwisu internetowego systemu płatności Przelewy24 oraz, że połączenie jest szyfrowane (adres strony powinien zaczynać się od: "https://"). IKM nie odpowiada za skutki podania danych do przelewu lub numeru karty płatniczej na innych stronach internetowych. Za realizację i bezpieczeństwo transakcji przeprowadzonych na stronie internetowej systemu płatności Przelewy24 firmy PayPro S.A. odpowiada firma PayPro S.A. zgodnie ze swoim regulaminem.
 6. W przypadku nieudanej transakcji, miejsca zostają zablokowane na 15 minut. Natomiast po udanej transakcji w wypadku nie otrzymaniu biletu internetowego prosimy o kontakt z Punktem Informacji Kulturalnej, na adres e-mail: bilety@ikm.gda.pl
 7. Ceny biletów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Osoby dokonujące płatności za pośrednictwem banku zagranicznego, winny uwzględnić koszty pośrednictwa bankowego, gdyż tylko pełna zapłata w wyznaczonym terminie gwarantuje realizację zamówienia przez IKM.
 8. Aby otrzymać fakturę VAT, należy zaznaczyć opcję jej wystawienia podczas składania zamówienia. Aby otrzymać fakturę VAT do paragonu (dotyczy wyłącznie osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej), należy przesłać wniosek o jej wystawienie na adres e-mail: bilety@ikm.gda.pl, podając dane Kupującego, numer zamówienia oraz numer paragonu.
 9. Poprzez rejestrację w Systemie, Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez IKM, celem realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym oraz innych czynności niezbędnych do funkcjonowania Systemu. Wszelkie dane osobowe otrzymywane przez IKM w ramach sprzedaży biletów są wykorzystywane w celu wykonania umowy sprzedaży biletów jak również, za zgodą osoby udostępniającej dane osobowe, do przetwarzania danych osobowych przez IKM w celach marketingowych i reklamowych oraz do otrzymywana informacji handlowych drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail. Zachowane będą zasady określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE/(Dz. u. UE. L. z 2016r. Nr 119. str. 1 (dalej „Rozporządzenie RODO”) oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204). Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania z Systemu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych, znajdują się w dostępnej na stronie IKM Polityce prywatności.
 10. IKM nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.
 11. IKM nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania zakupu.
 12. W dowolnym momencie Kupujący może sprawdzić status realizacji zamówienia logując się na stronie www.bilety.ikm.gda.pl
 13. System umożliwia zakup biletu najpóźniej 15 minut przed wydarzeniem (za wyjątkiem makiety, gdzie można kupić bilet do 10 minut po rozpoczęciu planowanej godziny wejścia). IKM zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży internetowej w każdej chwili bez podawania przyczyny.
 14. Brak możliwości zakupu biletu za pośrednictwem Systemu nie oznacza braku możliwości nabycia biletów na wydarzenie w Punkcie Informacji Kulturalnej w IKM.
 15. Bilety ulgowe można zakupić w Systemie oraz w Punkcie Informacji Kulturalnej w IKM. Bilety ulgowe przysługują uczniom, studentom, emerytom, rencistom, osobom z niepełnosprawnościami i ich opiekunom/opiekunkom oraz posiadaczom/posiadaczkom Karty Mieszkańca, Karty Dużej Rodziny, Metropolitalnej Karty do Kultury. Bilety ulgowe bez udokumentowania prawa do ulgi nie uprawniają do wejścia na seans filmowy/wydarzenie. W sytuacji odmowy spowodowanej niewykazaniem prawa do ulgi/zniżki Kupujący winien udać się do Punktu Informacji Kulturalnej w IKM i uiścić wymaganą dopłatę.
 16. W wypadku korzystania z biletów na seanse kinowe/ wydarzenia zakupionych jako biletów promocyjnych, Kupującemu nie przysługuje prawo do korzystania z innych ulg/zniżek w tym wskazanych w ust. 15 powyżej.
 17. Zwroty biletów zakupionych za pośrednictwem Systemu w przypadku odwołania seansu filmowego/wydarzenia bądź zmiany repertuaru/oferty dokonywane będą na rachunek bankowy, z którego realizowane były zapłaty, w przypadku kart płatniczych, zwrot następuje na rachunek tej karty niezwłocznie – co do zasady w następnym dniu i nie później niż w terminie 3 dni roboczych od odwołania seansu/wydarzenia bądź wprowadzeniu zmiany w repertuarze/ofercie.
 18. Bilety internetowe nie mogą być kopiowane ani przerabiane.
 19. Zakup biletówpoprzez stronę̨ internetową możliwy jest tylko dla zwiedzających indywidualnych. Zakup biletów grupowych możliwy jest w ramach rezerwacji telefonicznej pod numerem telefonu: +48 664 976 052 od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-18:00.
 20. Bilety zakupione on-line można zwrócić najpóźniej 3 dni przed planowanym seansem/wydarzeniem. Zwrotu można dokonać, przesyłając e-mail z realizacji zamówienia (wraz z załącznikami – biletami) na adres e-mail: bilety@ikm.gda.pl. Pieniądze zwracane są na rachunek bankowy, z którego dokonano zakupu, nie później niż w terminie 14 dni od daty dokonania zwrotu.
 21. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z dnia 22 grudnia 2021 r. sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.

 

§3
Sprzedaż biletów w kasie

 1. Kasa IKM mieści się w budynku Kunsztu Wodnego – siedzibie Zamawiającego przy ul. Targ Rakowy 11 w Gdańsku.
 2. Kasa zamykana jest 15 minut przed zamknięciem IKM (zgodnie z informacją o godzinach funkcjonowania IKM na stronie www.ikm.gda.pl i na drzwiach wejściowych do IKM, nie dotyczy to wydłużonych godzin funkcjonowania bistro czy kina).
 3. Sprzedaż biletów jest możliwa pod warunkiem dostępności wolnych miejsc.
 4. Osoba kupująca bilet ulgowy lub promocyjny lub uprawniona do bezpłatnego wstępu przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że realizacja ulgi/zniżki możliwa jest wyłącznie po okazaniu pracownikowi IKM dokumentu potwierdzającego dane uprawnienie.
 5. Osoba odbierająca bilety dla grupy zorganizowanej może w momencie odbioru dokupić bilety dodatkowe pod warunkiem dostępności wolnych miejsc.
 6. Kasa przyjmuje płatności gotówką (wyłącznie w PLN) oraz kartą płatniczą.
 7. Paragony i faktury VAT wystawiane są zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. Osoba kupująca bilet wstępu zobowiązana jest do zachowania paragonu lub faktury stanowiących dowód zakupu.
 9. Bilet należy zachować aż do momentu zakończenia wydarzenia.
 10. Osoba kupująca bilet ponosi odpowiedzialność za jego udostępnienie osobom trzecim. W przypadku zgłoszenia się do IKM kilku osób z tym samym biletem, upoważnioną do skorzystania z zakupionych biletów będzie wyłącznie osoba, która zrealizowała bilet jako pierwsza.

 

§4
Rezerwacja biletów

 1. W ramach rezerwacji telefonicznej można zarezerwować wyłącznie bilety grupowe.
 2. Jako grupę zorganizowaną rozumie się grupę liczącą co najmniej 10 osób.
 3. Do bezpłatnego biletu wstępu uprawniony jest jeden opiekun na każde rozpoczęte 10 osób.
 4. Rezerwacji można dokonać pod numerem telefonu 664 976 052 od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-18:00.
 5. Rezerwując bilety, należy podać dane osoby lub instytucji, dla której kupowane są bilety. Formularz rezerwacji wypełnia pracownik IKM na podstawie danych podanych przez osobę dokonującą rezerwacji. Podczas rezerwacji konieczne jest podanie liczby wszystkich osób chcących wziąć udział w wizycie oraz uprawnień do skorzystania z poszczególnych rodzajów biletów.
 6. Rezerwując bilety, wraz z podaniem adresu e-mail, osoba dokonująca rezerwacji wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT w formie elektronicznej.
 7. Po dokonaniu rezerwacji, na podany podczas rezerwacji adres e-mail, zostanie wysłana wiadomość zawierająca numer rezerwacji oraz dane niezbędne do jej opłacenia.
 8. Rezerwacja uzyskuje status potwierdzonej po dokonaniu opłaty za bilety, przelewem na rachunek bankowy IKM podany w wiadomości, o której mowa w ustępie poprzedzającym (decyduje data uznania rachunku bankowego IKM) lub dokonaniu opłaty w kasie, w ciągu 3 dni od momentu dokonania rezerwacji, jednak nie później niż 7 dni przed danym wydarzeniem lub zwiedzaniem. Dokonując rezerwacji z krótszym wyprzedzeniem, opłaty można dokonać w kasie w dniu planowanej wizyty, najpóźniej 30 minut przed jej rozpoczęciem. Rezerwacja dokonana z krótszym wyprzedzeniem, o której mowa w zdaniu poprzednim nie podlega zmianom.
 9. Przy dokonywaniu opłaty za rezerwację w tytule płatności należy podać numer rezerwacji. Każda rezerwacja musi być opłacona oddzielnie. Tylko kwota opłaty zgodna z tą podaną na potwierdzeniu rezerwacji będzie akceptowana. W przypadku niezgodności kwoty wpłaty z kwotą odpowiadającą rezerwacji opłata zostanie zwrócona, a rezerwacja anulowana.
 10. W przypadku nieuiszczenia opłaty w terminach wskazanych w ust. 8 niniejszego paragrafu, rezerwacja zostaje anulowana.
 11. Potwierdzenie opłaconej rezerwacji zostanie wysłane na podany podczas rezerwacji adres e-mail, w terminie 48 godzin od dokonania płatności i uznania środków na rachunku bankowym IKM.

 

§5
Zwroty biletów

 1. Zwrot biletów indywidualnych możliwy jest w terminie do 3 dni roboczych przed datą seansu/wydarzenia lub datą zwiedzania. Przy biletach indywidualnych zakupionych w terminie krótszym niż 3 dni przed datą seansu/wydarzenia lub datą zwiedzania decyzję o zwrocie każdorazowo podejmuje kierowniczka Działu PR i Punktu Informacji Kulturalnej.
 2. Zwrot biletów grupowych możliwy jest w terminie do 7 dni przed datą seansu/wydarzenia lub datą zwiedzania. Bilety grupowe zakupione w terminie krótszym niż 7 dni kalendarzowych przed datą wizyty nie podlegają zwrotowi.
 3. Zwrotu może dokonać wyłącznie osoba dokonująca transakcji, po uprzednim wysłaniu wniosku drogą elektroniczną na adres e-mail: bilety@ikm.gda.pl. O dochowaniu terminów, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, decyduje data otrzymania wiadomości.
 4. Wniosek o zwrot powinien zawierać następujące dane: numer i datę transakcji, datę wizyty, liczbę biletów do zwrotu, numer rachunku bankowego, na który ma być dokonany zwrot oraz dane adresowe. Realizowane będą tylko wnioski zawierające wszystkie wymagane dane, w terminach, o którym mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu.

 

§6
Reklamacje

 1. Składanie reklamacji płatności odbywa się drogą elektroniczną na adres e-mail: bilety@ikm.gda.pl.
 2. Przedmiotem reklamacji jest wykonanie usługi sprzedaży biletów wstępu niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w Regulaminie.
 3. Podstawy reklamacji nie może stanowić: powoływanie się na okoliczności związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem przeglądarki internetowej lub łączy telekomunikacyjnych; powoływanie się na okoliczności związane z działalnością banków lub instytucji rozliczeniowych; inne okoliczności związane z działalnością podmiotów, za których działania IKM nie odpowiada; powoływanie się na czasowo wstrzymane wejścia osób, które już posiadają bilet, jeżeli liczba osób aktualnie znajdujących się w przestrzeni osiągnęła dopuszczalny limit.
 4. Reklamacja powinna być złożona w terminie 14 dni od dnia zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji. Reklamację złożoną po terminie pozostawia się bez rozpoznania, o czym kupujący zostanie niezwłocznie powiadomiony.
 5. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 6. W przypadku niemożności załatwienia reklamacji w terminie określonym w ustępie poprzedzającym, kupujący zostanie o tym poinformowany i podana zostanie przyczyna przedłużenia terminu oraz przewidziany czas udzielenia odpowiedzi.
 7. Odpowiedź na reklamację powinna zawierać informację, czy reklamacja jest uwzględniona, czy nie. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, podane zostanie uzasadnienie decyzji.

 

§7
Postanowienia końcowe

 1. IKM zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokumentów potwierdzających przyznawane zniżki przed skorzystaniem z wybranej atrakcji (np. legitymacje szkolne/studenckie, itp.). W przypadku zauważenia braku uprawnień do otrzymania zniżki pracownicy IKM mają prawo odmówienia wstępu. Istnieje również możliwość dokonania dopłaty do biletu zgodnie z § 2 ust. 15 niniejszego Regulaminu.
 2. IKM zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia usługi sprzedaży internetowej celem przeprowadzenia prac konserwacyjnych.
 3. IKM zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin zostanie podany do wiadomości na stronie internetowej www.ikm.gda.pl.

 

Pliki